"Анимес 3000" ЕООД


Използване на ИТ аутсорсинг - това е тема, за която все по-често се говори на българския пазар. ИТ аутсорсинга представлява прехвърлянето на ИТ задълженията на специализирана компания, свързана с използването на информационни технологии. В световен мащаб, по данни на IDC (International Data Corporation), аутсорсинг в областта на ИТ използват повече от 70% от бизнеса.

Защо е необходим аутсорсингът?
Не всички отдели на една компания носят приходи, но всеки един от тях има разходи. Най-важната причина в ИТ аутсорсинга е намаляване и контролиране на разходите във фирмата.

Администрирането и поддръжката на ИТ системи посредством използването на компании специализирани в тази дейност, гарантира време за реакция и ниво на обслужване според изискванията на клиента. Основното предимство на този тип услуги е, че се използват на фиксиран месечен абонамент, предлагат бърз и директен достъп до отлично квалифицирани ИТ специалисти и могат много лесно да осигурят 24х7 покритие на критични бизнес системи.

Анимес 3000 разполага с огромна собствена фейсбук база с български фенове разделена в различни таргетирани страници. Генерира ежемесечен трафик изразен в стотици хиляди посещения към множество сайтове.

  • Компанията е специалист в дигиталния маркетинг, компютърната поддръжка, конфигуриране и поддържане на сървъри (Linux, Unix, Windows), мрежи, създаване на интернет страници, бази данни, SEO и интернет реклама.


  • Реклама във фейсбук - Facebook рекламата достига до широка аудитория, която може да се таргетира по град, пол, интереси и т.н., което оползотворява много по-добре рекламния Ви бюджет.

Ние предлагаме:


  • Абонаментна поддръжка на фейсбук страници.
  • Абонаментна компютърна и софтуерна поддръжка.
  • Сигурност на мрежите и достъпа до информация.
  • Осигуряване на бизнес имейл и уеб хостинг решения.
  • Изграждане на системи за управление на бази данни с цел осигуряване на по-сигурен и ефективен работен процес.
  • Изграждане и поддръжка на уеб сайтове, интернет реклама и оптимизация.